Stichting GIGA

Stichting GIGA - Hoofdpagina

Informatie december 2016


WIE ZIJN WIJ:

Stichting GIGA' (Groninger Initiatief Gezamenlijk Apart), een stichting opgericht door ouders van veertien normaal begaafde jong volwassenen tussen 23-40 jaar met een stoornis in het Autisme Spectrum.


Wat is ASS:

Dit is een complexe ontwikkelingsstoornis die het funtioneren in de maatschappij zeer beperkt. De diagnose is veelal gesteld door het UMCG en het Autisme Team Noord te Groningen.


WIE ZIJN ZIJ:

Onze kinderen hebben allen een opleiding gevolgd. Door hun beperking zijn zij niet in staat zelfstandig te wonen of een reguliere baan te vinden. De meeste van hen hebben dagbesteding of doen vrijwilligerswerk. Ze hebben een WAJONG-uikering en PGB. Het gevaar is dat onze kinderen op termijn vereenzamen en zichzelf verwaarlozen omdat hun blik op de samenleving afwijkt, hun vermogen tot plannen beperkt is en hun contactuele vaardigheden verre van optimaal zijn. Zij hebben ondersteuning en begeleiding nodig.


ONS WOONPROJECT:

In 2004 zijn wij met enkele ouderparen gestart met nadenken over de toekomst van onze kinderen. Ons uitgangspunt was en is: een "thuis" scheppen voor de jongeren waar ze permanent kunnen wonen in een eigen appartement met zorg op maat.
Wij hebben uitdrukkelijk gekozen voor kleinschalig om zo contact tussen de jongeren te bevorderen.
In 2007 vonden wij de woningcorporatie Nijestee en de Gemeente Groningen bereid om met ons samen te werken. De JP vd Bentstichting nam graag de zorgverlening op zich.
In oktober 2012 hebben de bewoners hun appartement betrokken.